YES, DU HAR NU {0}KR ATT HANDLA FÖR YES, DU HAR NU ETT NYTT SORTIMENT YES, DU HAR NU {0}KR ATT HANDLA FÖR & NYTT SORTIMENT Är du säker på att du vill ta bort presentkortet
Till Kassan
Färg: {{row.Color}}
Storlek: {{row.Size}}
Antal
{{row.PriceFormatted}}
Summa:
{{total}}

Vinga of Sweden arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättring och anser att kvalitet är mer än en bra produkt, fin förpackning och den glädje vi hoppas våra kunder känner när de får en vara. Kvalitetsarbete för oss handlar lika mycket om att säkerställa de anställda inom våra fabriker så deras arbete är säkert, rättvist, lagligt och med humana förhållanden. Vi strävar konstant efter miljövänligare material, energisnålare produktion och möjligheter att förbättra vår värld genom det dagliga arbetet. Vinga's CSR-arbete strävar vi mot att minimera samtliga negativa effekter från vår verksamhet och maximera de positiva där vår långsiktiga vision är att enbart skapa positiva effekter på miljön och sociala samvaro.

Företagssamarbete skapar skillnad

Vinga of Sweden strävar ständigt efter att ligga i framkant gällande CSR, Corporate Social Responsibility, vilket är konceptet om att organisationer ska ta ett samhällsansvar ur såväl ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Det här innebär att vår vision omfattar ett bredare omfång vilket ska genomsyra samtliga funktioner inom Vinga of Sweden, allt från leverantörskedjan till försäljningskanaler.

 

Business Social Compliance Initiative

BSCI, Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt företagssamarbete för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. BSCI förenar över 1300 företag kring en gemensam uppförandekod och stöttar dem i arbetet mot en etisk leverantörskedja, det sker genom ett utvecklingsorienterat system. Grunden för systemet är den gemensamma uppförandekoden som samtliga medlemmar har åtagit sig att implementera i sin leverantörskedja. Genom externa revisionsföretag och egna revisioner så utvärderas fabrikerna och vi kan se hur väl de möter kraven i den gemensamma uppförandekoden. Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organisations, ILOs kärnkonventioner.

www.bsci-intl.org

 

United Nations Global Compact

UN Global Compact är världens största initiativ för hållbarhetsfrågor för företag. Målsättningen är att arbeta mot en global hållbar ekonomi som ger bestående fördelar för människor, samhällen och marknader. UN Global Compact har satt upp 10 principer som alla medlemmar måste efterleva vilket inkluderar områden inom mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption.

www.unglobalcompact.org

ISO certifikat med målet att öka kvalitet

Tack vare den ständiga viljan att arbeta mot rättvisare villkor med effektivare processer tillämpar Vinga of Sweden ISO certifiering där visionen är att ligga i framkant. De certifikat som idag tillämpas inom organisationen eftersträvar en effektivare tillverkning av produkter med motivet att minska vårt avtryck på miljön samtidigt som de interna processerna kan optimeras.

ISO 9001

Ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2008, är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. De ISO 9001-krav som finns riktar sig till alla företag oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter.

www.sis.se/iso9001/

ISO 14001

Ett miljöledningssystem hjälper oss att på ett systematiskt sätt arbeta med vår organisations påverkan på miljön och hitta kostnadseffektiva alternativ. På så sätt blir vår verksamhet både miljövänlig och mer lönsam. Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001, kan organisationen identifiera och systematiskt minska sin påverkan på miljön. Standarden ger stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt på området, exempelvis för att minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp.

www.sis.se/iso14001/

OEKO-tex 100

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. Exempel på produkter som kan certifieras: råa och färgade/förädlade garner, råa och färgade/förädlade tyger och stickvaror, konfektionerade artiklar (kläder av alla slag, hem- och hustextilier, sängkläder, frottévaror, textila leksaker och mycket mer).

www.oeko-tex.com/

Oberoende samarbeten över hela världen

Genom en rad olika samarbeten arbetar Vinga of Sweden kontinuerligt med att förbättra såväl interna processer som avtryck på miljön till de sociala aspekterna i dagens samhälle. Tack vare samarbete med externa organisationerna kan Vinga of Sweden med gott samvete meddela att vi ligger i branschens framkant ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vidare betyder de här samarbetena att större krav ställs på såväl vår produktion som leverantörskedja till det producentansvar som sedan tillkommer vid produktion av en vara.

FTI- REPA

Från regeringen infördes producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial 1994. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om den även efter konsumenternas slutanvändning. Enskilda företag erbjuds att ansluta sig till REPA. Genom att betala förpackningsavgifter till REPA fullgör företagen sitt producentansvar. Materialbolagen tar på så sätt över ansvaret. Avgifterna finansierar hanteringen av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning.

www.ftiab.se

GOTS

GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en internationell miljömärkning för naturfiber. Standarden reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan (leverantörskedjan). För att bli certifierad krävs det att fibrerna är ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och noggranna kontroller utförs genom hela processen. Man tar stor hänsyn till miljön i alla steg i tillverkningen. Med denna certifiering garanterar leverantörerna att produkterna är tillverkade av minst 70-100 % ekologiskt material och att produktionen är ansvarsfull både miljömässigt och socialt. Kontroll och uppföljning av kraven sker en gång om året av en oberoende part. Vi arbetar för att mer och mer av våra textila produkter skall ha GOTS märkningen.

www.global-standard.org

FAIRTRADE

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

www.fairtrade.se

{0} har lagts till i varukorgen