Vårt ansvar
 

For oss er kvalitet noe mer enn et godt produkt og den gleden vi håper kundene våre kjenner når de får en gave. Det handler like mye om å sikre arbeidsforholdene på fabrikken som produserer varen. Vi jobber heller med en samarbeidspartner enn noen som kun leverer en vare. Det er også slik vi ser på forholdet til kundene våre. Vi tror at et nært samarbeid byr på flere muligheter.

Amfori

Vinga er medlem av Amfori (tidligere BSCI). Dette er et europeisk forretningspartnerskap for selskaper som ønsker å forbedre arbeidsvilkårene i den globale leverandørkjeden. Amfori forener over 1 300 selskaper om en felles adferdskode, og partnerskapet gir oss støtte i arbeidet med en etisk forsyningskjede. Grunnlaget for systemet er den felles adferdskodeksen som alle medlemmer har forpliktet seg til å implementere i forsyningskjeden sin. Adferdskodeksen er basert på FNs menneskerettighetserklæring, Barnekonvensjonen og Den internasjonale arbeidsorganisasjon, ILOs kjernekonvensjoner. Sammen med våre leverandører bidrar vi til å utvikle en mer bærekraftig arbeidsplass.

 

Vinga Guangzhou

På Vingas kontor i Kina, Guangzhou, jobber det i dag tre personer, Flora, Michelle og Bella. De arbeider hver dag med oppfølging av ordrer og leverandører, og takket være dem kan vi skape et nært samarbeid med samarbeidspartnerne våre. Vi kan raskt arrangere besøk hos fabrikker og gjennomføre kvalitetskontroll før frakt samt før det innledes et samarbeid med en ny fabrikk.

 

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet ISO 9001 hjelper oss med å drive et effektivt og strukturert kvalitetsarbeid. Ved hjelp av systemet oppretter vi retningslinjer for arbeidet vårt, slik at vi aktivt jobber med kontinuerlig forbedring og sikring av kvaliteten på tjenestene og produktene våre.

 

Centre of Hope Primary School

Vinga har i mange år støttet en skole i Lijing i provinsen Yunnan i det sørlige Kina. Dette var en mulighet til å lansere et støtteprosjekt direkte i det landet der størstedelen av dagens produksjon skjer. Prosjektet bidrar til å gi skolen utdanningsmateriell og andre ting som letter og forbedrer barnas utdannelse.

Miljø

Vingas bærekraftige arbeid strever mot å minimere alle negative virkninger av virksomheten vår samt maksimere de positive. Vår langsiktige visjon er å kun skape positive effekter på miljøet og vår sosiale sameksistens. Alt vi gjør påvirker naturen rundt oss og alle som bor i den. Vi er overbevist om at det er mulig å gjøre det vi gjør i dag, men på en mye bedre måte. Vi har mange spennende muligheter, enorme utfordringer og uendelige med arbeid foran oss. Bli med oss fra starten av arbeidet vårt, og les om hvordan vi jobber i dag og hva vi tenker om fremtiden.

 

Aktuelt

Opplæring av leverandører
I mars 2018 hadde Vinga opplæring med våre største partnere i Kina. Vi presenterte verktøyet vårt «Kjemikalier i fokus» og ga opplæring i hvordan vi vil jobbe med dette, hva det betyr for fabrikkene som lager produktene og de som leverer råvarer. Opplæringen gikk over én dag. Leverandørene fikk en større forståelse for hvorfor dette arbeidet er så viktig samt kunnskap om hvordan vi enkelt kan kommunisere om kjemikalielovgivningen og produktene våre. Det deltok i alt åtte leverandører, og denne gangen var det leverandører av tekstilprodukter som fikk opplæring.

 

Chemicals in focus

For å tydelig kommunisere lovkravene til fabrikkene våre samt ha kontroll på varene, arbeider vi med et produktverktøy som vi kaller «Chemicals in focus». Ved hjelp av dette verktøyet bryter vi ned produktet på komponentnivå for effektivt å håndtere hver enkelt del og dennes innhold. 

 

ISO-14001

Vi er sertifisert i henhold til ISO-14001, slik at vi kan identifisere og kontinuerlig redusere miljøpåvirkningen vår. Standarden gir støtte i for eksempel å redusere bruken av energi og råmaterialer eller mengden avfall og andre utslipp. Miljømålene til systemet er i dag knyttet til utslipp av karbondioksid.

Naturskyddsföreningen

Vi tror at kunnskap og interesse for miljøspørsmål er avgjørende for å minimere påvirkningen på miljøet. Derfor er vi støttebedrift hos den svenske Naturskyddsföreningen. På denne måten bidrar vi til å støtte prosjekter i klima- og miljøspørsmål. Naturskyddsföreningen er Sveriges største og mest innflytelsesrike miljøorganisasjon, og som medlem bidrar vi til at de kan gjøre sitt ytterste for å sette miljøspørsmål høyt på dagsordenen i både Sverige og EU. Informasjonen vi får herfra hjelper oss også med å ta beslutninger om hvilke tiltak vi skal sette i verk, hvordan de skal utføres samt at de skal gjøre så mye nytte som mulig.

 

Produktsertifiseringer

På Vinga jobber vi med noen utvalgte produktsertifiseringer, slik at vi så langt det er mulig skal kunne sikre produktets opprinnelse og innhold.
 

Oeko-tex standard 100
Oeko-tex standard 100 er et omfattende test- og sertifiseringssystem for alle leddene i den tekstile produksjonskjeden.
 

GOTS
GOTS står for Global Organic Textile Standard, og er en internasjonal miljømerking for naturlig fiber. Standarden regulerer begrensningen av skadelige stoffer og utslipp i hele produksjonskjeden. Sertifiseringen gjelder både miljømessig og samfunnsmessig ansvar gjennom hele produksjonskjeden. I Vingas sortiment har vi for øyeblikket badehåndklær og bæreposer laget av GOTS-sertifisert bomull.
 

EU Ecolabel
Dette er EUs offisielle miljømerking der det stilles krav til miljø, funksjon, helse og kvalitet i et livssyklusperspektiv. Sengetøyet fra Vingas er sertifisert i henhold til EU Ecolabel.

 

Produktutvikling og produksjon

Å skape et Vingo-produkt er en prosess som pågår hele året, og vi er stadig på utkikk etter nye og mer miljøvennlige materialer, lavere energiforbruk og mindre utslipp i produksjonen. For oss handler produktutvikling om å streve etter langsiktige løsninger, og vi jobber derfor med produktutvikling over en lengre periode. Hvis vi tar oss tid til å gjøre en grundig jobb her, tror vi også at vi har flere muligheter til å skape et mer bærekraftig produkt som kan leve i lang tid. En viktig del, og en stor utfordring innen produktutvikling, er å sammenligne miljøpåvirkningen av forskjellige materialer ut fra et livssyklusperspektiv for å sikre at vi legger igjen minimale fotspor. Gjennom medlemskapet i den kjemiske gruppen er vi oppdatert om den nyeste forskningen innen kjemi og miljørelaterte problemstillinger, en viktig veiledning for beslutningstaking.