Integritetspolicy

Vinga of Sweden AB, ”Vinga of Sweden”, har ett stort fokus på arbetsområdet informatik och digitalisering. Vi eftersträvar att ha en god standard inom området där visionen är att erbjuda smarta lösningar gentemot kunder och samarbetspartners. Vår strävan genomsyrar såväl arbetsprocesser som digitala verktyg där vi behandlar personuppgifter som berör kunder, medarbetare och tidigare anställda inom organisationen. Vinga of Sweden värnar om den personliga integriteten och följer Europas lagförordning General Data Protection Regulation med motivet att erhålla god standard för samtliga intressenter som kommer i kontakt med Vinga of Sweden. Den här integritetspolicyn beskriver hur Vinga of Sweden förhåller sig till data och information gällande personuppgifter samt personlig integritet till så väl privatpersoner som anställda samt ytterligare intressenter som kommer i kontakt med Vinga of Swedens IT-miljö. Vidare klarlägger policyn huruvida Vinga of Sweden definierar en personuppgift.

 



VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?


En personuppgift är all data och information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innefattar uppgifter som exempelvis: bild, namn och kontaktuppgifter m.m. som utgör personuppgifter. När en aktivitet utförs, så väl automatisk som manuell, sker en behandling av personuppgiften. Vanliga exempel på behandling av en personuppgift är insamling, registrering, lagring och organisering.

 



VEM ÄR ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTERNA SOM INSAMLAS?


Vinga of Sweden är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 



VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN?


De personuppgifter som Vinga of Sweden behandlar är ditt för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress samt IP-adress. Uppgifterna sparas olika länge baserat på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Vinga of Sweden följer de nationella och internationella lagstiftningar och förordningar i första rum och använder alltid moral samt etik som en stark riktlinje när det avser marknadsföringsaktiviteter. Det är alltid din rättighet att kunna ta tillbaka ett samtycke vid exempelvis marknadsföringsaktiviteter eller likvärdigt i den utsträckning att det inte går emot lagstiftningar eller förordningar.

 



VARFÖR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?


Insamlade personuppgifter används för att kunna genomföra uppgifter inom den löpande verksamheten samt fullfölja vårt åtagande gentemot dig och din beställning. Om de här uppgifterna inte insamlas kan Vinga of Sweden inte fullfölja köpeavtalet och därmed inte tillhandahålla den efterfrågade produkten.

Vidare insamlas din mailadress för bearbetning i marknadsföringsaktiviteter, kundanpassade mailutskick, med motivet till intresseavvägning. Vinga of Sweden anser att om du genomfört en beställning ur produktsortimentet så ligger det i ditt intresse att mottaga erbjudanden kring produkterna. Dock har du som slutkonsument alltid möjligheten att avregistrera dig från framtida utskick. Nedan kartläggas vilka personuppgifter som insamlas och dess motiv:


Hantering av din beställning
Vi använder dina personuppgifter för att behandla leverans, avisering och hantering av reklamations- och garantiärenden. De personuppgifter som insamlas är för- och efternamn, adress, mailadress, telefonnummer och köpinformation. Vi lagrar de här uppgifterna för att fullgöra köpeavtalet och de lagras tillsvidare till Vinga of Swedens interna processer kan fullständigt efterfölja förordningen.


Fullgörande av organisationens rättsliga förpliktelser
Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullfölja de rättsliga förpliktelser som finns gentemot Vinga of Sweden, exempelvis: bokföringslagen, penningtvättslagen, produktsäkerhet, kommunikation och likvärdigt. De personuppgifter som insamlas är för- och efternamn, adress, mailadress, telefonnummer och köpinformation. Vi lagrar de här uppgifterna för att kunna kommunicera med dig som slutkonsument ifall det blivit produktionsfel hos en eller flera produkter samt för att efterfölja övriga rättsliga förpliktelser. De lagras tillsvidare till Vinga of Swedens interna processer kan fullständigt efterfölja förordningen.


Hantering av kundservice
Vi använder dina personuppgifter för att kunna kommunicera och besvara frågeställningar till vår kundservice. De personuppgifter som insamlas är för- och efternamn, adress, mailadress, telefonnummer, din korrespondens och köpinformation. Vi lagrar de här uppgifterna i vårt och ditt berättigande intresse för att kunna lösa kundserviceärendet, uppgifterna lagras tillsvidare till Vinga of Swedens interna processer kan fullständigt efterfölja förordningen.


Hantering av kampanjer och erbjudanden
Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla aktiva kampanjer och erbjudanden. De personuppgifter som insamlas är för- och efternamn, mailadress och telefonnummer. Vinga of Sweden anser att om du genomfört en beställning ur produktsortimentet så ligger det i ditt intresse att mottaga erbjudanden kring produkterna. Dina personuppgifter lagras tillsvidare till Vinga of Swedens interna processer kan fullständigt efterfölja förordningen.

 



VILKA KAN VI KOMMA DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?


Personuppgiftsbiträden. Vi kan komma dela dina personuppgifter till organisationer för att kunna erbjuda våra tjänster, de här är s.k personuppgiftsbiträden. Det är ett företag som kan behandlar informationen i vår räkning och i enlighet med en rad instruktioner som är styrda genom ett biträdesavtal. Vi har personuppgiftsbiträdes avtal som hjälper oss med: 1. Transporter (logistikföretag och speditörer) 2. Betallösningar (kortinlösande företag) 3. Marknadsföring (reklambyråer) 4. IT-tjänster (drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar inklusive affärssystem) Om vi delar dina personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde görs det endast om uppgiften är förenlig med det ändamål för vilka vi insamlat personuppgiften. Vi har en öppen diskussion och ställer höga krav på samtliga personuppgiftsbiträden där målbilden är att inneha skriftliga avtal gentemot samtliga parter. Självständig personuppgiftsansvarig. Vi delar dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det här innebär att det företaget själva styr huruvida de behandlar din data och information, genom sin integritetspolicy och personuppgiftshantering. Företag inom den här kategorin är: 1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket och andra myndigheter). 2. Företag som sköter allmänna varutransporter. 3. Betallösningar (kortinlösande företag).

 



VAR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA?


Vinga of Sweden lagrar dina personuppgifter inom EU/EES men kan vid underhåll vara tvungna att lagra informationen utanför de här gränserna. Vid de tillfällena vidtas rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en hög skyddsnivå.

 


RÄTTEN ATT BLI GLÖMD


I enlighet med GDPR har du som privatperson rätt att bli bortglömd, det vill säga få dina personuppgifter raderade från Vinga of Sweden’s register. Observera att det finns lagstiftningar som ställer krav på oss att personuppgifter lagras, därmed kan inte alltid dina uppgifter raderas.

 



CV OCH SPONTANANSÖKAN


Om du skickar ett CV och/eller ett personligt brev till oss under en rekryteringsprocess lagras de här på ett specifikt lagringsutrymme med behörighetsskydd. När rekryteringsprocessen sedermera avslutats raderas det innehållet, samtliga CV:n och personliga brev från lagringsutrymmet. Vid spontana ansökningar inkluderande CV och/eller personligt brev lagras de här på ett specifikt lagringsutrymme med behörighetsskydd.

 



VAD ÄR EN COOKIES OCH HUR ANVÄNDS DET?


Det är en liten textfil bestående av siffror och bokstäver som skickas från vår webbserver och sparas i din webbläsare eller enhet. Vinga of Sweden använder framför allt cookies som förhöjer de tjänster vi tillhandahåller samtidigt som de förbättrar användarupplevelsen. Utöver det används cookies för analytiska data samt för att spara funktionell information, så som språkinställning på sajten. Vidare används cookies för att nyttja aktiv annonsering inom framför allt retargeting via Google Adwords och Facebook. Det här medför att du erhåller träffsäkra annonser anpassat utifrån dina intressen och tidigare besök.

 

 


HUR STYR DU ANVÄNDNINGEN AV COOKIES?
 

I webbläsaren finns det inställningar om hur du hanterar cookies och dess omfattning. Du ställer enkelt in det här genom att besöka webbläsarens inställningar och navigerar dig vidare därifrån. De här inställningarna inkluderar bland annat hur länge du ska spara dina cookies och vilka cookies du väljer att nyttja.

 



BEGRÄNSNINGAR I UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
 

Vi på Vinga of Sweden tar dataintegritet på största allvar och arbetar proaktivt inom området, dock har vi initialt en del begräsningar inom utlämnandet av personuppgifter. Vi arbetar på att förenkla processen med utlämnande av personliga data och uppskattar om du som konsument har överseende med det här. Enligt GDPR har du som privatperson rätt att få ett registerutdrag vilket vi således kommer lämna inom rimlig tidsgräns.

 

 


HUR KONTAKTAR DU OSS?
 

Vinga of Sweden arbetar kontinuerligt med dataskyddsfrågan och integritet vilket kan medföra en rad funderingar för dig som konsument. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på; info@vinga.com.

Läs Vinga Home's integritetspolicy i PDF